Sverige

Hvis du som udlænding ønsker at jage i Sverige, skal du – ligesom de svenske jægere - betale en årlig vildtplejeafgift. Afgiften gælder for ét jagtår ad gangen, nemlig fra 1. juli i indbetalingsåret til 30 juni det følgende år. Betalingen foregår online på Naturvårdsverkets hjemmeside:https://jagarregistret.naturvardsverket.se/Auth/B2B

Husk at printe jagtkortet ud og medbring det under jagten. Du kan læse mere om det statslige jagtkort her:http://www.naturvardsverket.se/jaktkort

 

Ind- og udførsel af våben

De svenske myndigheder tilbyder en service, så man ikke behøver gøre holdt i tolden og fremvise sine våben og våbenpapirer. Ind- og udførsel kan klares via internettet, klik her

Har du ikke internetadgang, kan du alternativt gøre holdt i tolden både på vej ind og ud af Sverige. Husk gyldigt dansk jagttegn, riffeltilladelse og EU-våbenpas.