Bæredygtig udnyttelse

Jagten i Norden foregår på naturens egne præmisser. Bæredygtig udnyttelse er det naturlige udgangspunkt. Jagten foregår efter en nøje vurdering af, hvad bestandene tåler.

Når det gælder storvildt, er systemet i de fleste lande sådan, at jægeren tildeles et givent antal dyr, som må nedlægges, og hvor også køn og alder på byttet er defineret på forhånd. På den måde styres udtaget af dyr på en måde, som sikrer en god forvaltning af stammerne.

Jægerne yder en stor indsats for at bevare naturen og bidrage med nye levesteder for både jagtbare og ikke-jagtbare arter. Ingen anden gruppe af naturbrugere har det samme antal dedikerede og veluddannede entusiaster "i marken". Jægerne bidrager også til kortlægning af vildtressourcerne, så det sikres, at vi høster af et overskud og ikke truer arterne.

Alt vildt, som nedlægges, rapporteres og registreres. Et udstrakt samarbejde mellem forvaltningsmyndighederne, forskningen og jægerne sikrer et godt fagligt beslutningsgrundlag, før jagten starter. På grund af den naturvenlige holdning har de nordiske jægere et godt ry i befolkningen og samarbejder med mange andre nationale og internationale naturbeskyttelsesorganisationer.