Nordisk jagt

I EU-landene udenfor Norden bor der i gennemsnit næsten 10 gange så mange mennesker per kvadratkilometer som i de nordiske lande. Det giver god plads i Norden til natur, vildt - og jægere. Ca. 1 million nordboere går på jagt hvert år.

Alle, uanset social status, har mulighed for at drive jagt, og andelen af kvinder er stærkt stigende.  

I Norden er jagt en folkeaktivitet, der skaber jobs og social aktivitet i landdistrikterne. Vildtkødet udgør et betydeligt tilskud til den nationale husholdning, og kødet er økologisk og af bedste kvalitet. Lige så vigtig er glæden ved jagten, herunder spændingen, kammeratskabet og de sundhedsmæssige fordele ved frisk luft og motion.