Nordisk Jægersamvirke

De nordiske jagtorganisationer er velorganiserede med tusinder af lokale klubber og et fælles sekretariat.

Naturen kender ingen grænser, og de nordiske jægere anser nationalt og internationalt samarbejde som en afgørende faktor i naturforvaltningen. Det gælder både internt blandt jægerne samt i forhold til myndigheder og andre naturbevarende organisationer.

Nordisk Jægersamvirke er derfor aktivt  både på nordisk og europæisk niveau og har eget kontor i Bruxelles.