Danmark

Hvis en udlænding ønsker at jage i Danmark, skal han eller hun løse et dansk gæstejagttegn. Det gælder uanset hvor mange dage, man ønsker at jage. Prisen er den samme, som en dansk jæger betaler. Jagttegnet er gyldigt i ét jagtår (1.4.-31.3). Hvis man ønsker at jage efterfølgende år, skal man ansøge igen.

For at en udlænding kan få dansk gæstejagttegn, skal Naturstyrelsen have ansøgningen om jagttegnet senest 4 uger før, vedkommende ønsker at jage i Danmark.

En ansøgning om et midlertidigt dansk jagttegn skal indeholde:

  • En kopi af et gyldigt udenlandsk jagttegn. 
  • Dokumentation for betaling for et udenlandsk jagttegn.
  • Fødselsdato.
  • Hvis riffeljagt, så dokumentation for tilladt riffeljagt i hjemlandet.
  • Hvis buejagt, så dokumentation for bestået buejagtprøve.
  • Eventuelt c/o adresse eller adresse i Danmark under opholdet.

Ansøg elektronisk her.

Betal for gæstejagttegn (efter godkendelse) her.  

Når først betalingen er gennemført, kan afgiften ikke tilbagebetales, hvis man alligevel ikke får brug for gæstejagttegnet. 

Gæstejægere har pligt til at indberette vildtudbytte her.

For riffeljagt

Hvis man ønsker at gå riffeljagt i Danmark, skal man have en riffelpåtegning på sit midlertidige danske jagttegn. Det kræver, at ansøgningen indeholder en kopi af våbentilladelse eller et europæisk våbenpas. Hvis man er fra Norge, er man forpligtet til at indsende dokumentation for, at man har bestået den årlige skydeprøve.

For buejagt

Hvis man ønsker at gå på buejagt i Danmark, skal man have en buejagtpåtegning på sit midlertidige danske jagttegn. Det er et krav, at man kan dokumentere, at man har tilladelse til at gå på buejagt i hjemlandet. Ansøgningen skal desuden indeholde dokumentation for, at man har bestået en buejagtprøve i hjemlandet, og at gyldighedsperioden ikke er udløbet.

Ind- og udførsel af våben

Som udlænding skal man have et europæisk våbenpas (eller deklarere sine våben i tolden ved ind- og udrejse) for at kunne rejse ind og ud Danmarks med sine jagtvåben. Med et gyldigt våbenpas behøver man ikke standse op i tolden, men kan frit køre igennem. Kun hvis man bliver standset og bedt om at vise dokumentation, er det nødvendigt at fremvise våbenpasset. 

 

English visitors:
http://eng.naturstyrelsen.dk/experience-nature/hunting/ 

Deutsch Besucher:
http://de.naturstyrelsen.dk/naturerlebnisse/jagd/