Norge

Hvis du som udlænding ønsker at jage i Norge, skal du – i lighed med norske jægere – betale den årlige jægerafgift til staten. Desuden skal du dokumentere, at du har lov at drive tilsvarende jagt i hjemlandet. Ordlyden "tilsvarende jagt" er relevant, fordi man kan vælge mellem et jegeravgiftskort (jagttegn), der kun gælder til småvildt, eller et kort til både små- og storvildt. Danske jægere, der ønsker at jage storvildt i Norge, skal således være i besiddelse af et dansk jagttegn med teksten "riffeljagt tilladt".

I praksis sender du kopi af dit gyldige jagttegn samt oplysning om hvilken type jagttegn, du ønsker, til: Jegerregisteret, N-8910 Brønnøysund, Norge. Du kan også maile informationerne til adressen herunder eller faxe på nummeret: 0047-75 00 79 50. Husk at oplyse navn, fødselsdato og postadresse.


Derefter får du tilsendt det norske jagttegn. Det kan nemt og bekvemt betales via hjemmesiden, der indeholder nærmere detaljer under menu-punktet "privatpersoner" og "Jegeravgiftskort". Der kan betales med Visa/Master card.  
Det norske jagttegn er gyldigt fra 1.4.-31.3. 

Telefonnummeret til Jegerregisteret er 0047-75 00 79 99, e-mail: jegerregisteret@brreg.no 

Våben ind- og udførsel

Udlændinge, som skal opholde sig i Norge i indtil 3 måneder, og som har gyldigt europæisk våbenpas, kan uden særlig tilladelse, og uden at standse op i tolden for at udfylde en erklæring, transportere og besidde skydevåben, samt ammunition i rimelig mængde, i forbindelse med deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning. Det forudsætter dog, jægeren kan dokumentere baggrunden for rejsen, f.eks. at man har adgang til et jagtterræn. Man er dog forpligtet til at fremvise våben og våbenpas, hvis det kræves af politiet, statens naturopsyn eller anden relevant instans.

Husk i øvrigt at medbringe gyldig dansk jagttegn, norsk jegeravgiftskort, våbentilladelse samt godkendt legitimation (f.eks. kørekort eller pas).