Uddannelse

Der hviler et stort ansvar på den, som ønsker at jage og nedlægge vildt. Alle, som ønsker at gå på jagt i de nordiske lande, må gennemgå en obligatorisk jæger-uddannelse, hvor man til slut skal bestå en skriftlig eksamen.

Ønsker man at jage storvildt, må man desuden dokumentere sin træfsikkerhed ved en praktisk prøve. Målet er, at alle, som jager, skal have en høj jagtmoral og stor jagtlig kunnen, som sikrer en human aflivning af byttet. Unødige lidelser for dyret skal undgås. Derfor indskærpes det at overholde forsvarlige skudafstande, der tilbydes god skydetræning, og det sikres, at jægerne har godt kendskab til våben og vildt.