Finland

For at få finsk jagttegn skal en udenlandsk jæger dokumentere, at han eller hun har tilladelse til at drive jagt i sit hjemland. Denne dokumentation skal forelægges den lokale jaktvårdsförening i Finland, der herefter bestiller et indbetalingskort fra jæger-registret. Efter betaling fungerer kortet som jagttegn.

Jagttegnet er gyldigt i ét år fra 1. august til 31. juli det efterfølgende år. Til jagttegnet, der rettelig er en vildtplejeafgift, er tilknyttet en jægerforsikring. Den erstatter i tilfælde af personskade forvoldt ved brug af skydevåben under jagt. Forsikringen gælder udelukkende i Finland og kun så længe, det finske jagttegn er gyldigt. Den forsikring, der er tilknyttet det danske jagttegn, gælder generelt i hele Europa og træder således til, hvis forsikringsdækningen i Finland af en eller anden grund ikke måtte virke.

For at jage storvildt (råvildt og opefter) i Finland skal en udlænding have aflagt skydeprøve med jagtriffel. Dette kan ske i hjemlandet, men skal i så fald dokumenteres, således at finsk vidnesbyrd kan udfærdiges. Er der ikke aflagt skydeprøve i hjemlandet, kan det ske i Finland.
Adresser og andre oplysninger findes på: www.riista.fi

Jagt på Ålandsøerne kræver særligt jagttegn. Nærmere oplysning hos Ålands Landskapsstyrelse ved jagtforvalter Roger Gustavsson.
E-mail: roger.gustavsson@regeringen.ax